2. Hadîth ”Änglarna nalkas inte tre personer…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (174)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/184)

174 – al-Bazzâr rapporterade med en autentisk berättarkedja via Ibn ´Abbâs, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Änglarna nalkas inte tre personer: den sexuellt orene, den berusade och mannen som är genomsyrad i saffranhaltig parfym1.”2

1Ibn-ul-Athîr sade:

”Han förbjöd den eftersom det är en damparfym.”

2Autentisk.