2. Hadîth ”Allâhs sändebud såg en slemloska i moskén…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (281)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/232-233)

281 – Ibn Mâdjah återberättade al-Qâsim bin Mihrân – som är svag – från Abû Râfi´, från Abû Hurayrah som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg en slemloska i moskén i riktning mot Qiblah, varvid han vände sig mot människorna och sade: ”Hur kommer det sig att någon av er ställer sig framför sin Herre och sedan spottar framför sig? Tycker ni om att någon ställer sig framför er och sedan spottar er i ansiktet? Om någon av er ska spotta, spottar han antingen till vänster om sig eller också i sitt tyg.”

Ismâ´îl – det vill säga Ibn ´Ulayyah – visade hur han spottade i sitt tyg för att sedermera skrapa det.1

1Autentisk.