2. Hadîth ”Allâh har inget behov av att en person låter bli att äta…”

1080 – at-Tabarânî rapporterade den i ”as-Saghîr” och ”al-Awsat” via Anas bin Mâlik som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh har inget behov av att en person låter bli att äta och dricka om han inte lämnar vulgaritet och lögn.”1

1God via andra.