2. Första beviset från Sunnah för Allâhs händer

1 – ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mûsâ träffade Âdam och sade: ”Allâh skapade dig med Sin hand och befallde Sina änglar att falla ned på ansikte inför dig. Vid Allâh! Om du inte hade gjort det du gjorde skulle ingen av din avkomma hamnat i Elden.” Då sade han: ”Mûsâ! Du är han som Allâh valde ut med Sitt budskap och tal…”1

1Ibn Mandah i ”Kitâb-ul-Îmân” (11) och (13) och ad-Dâraqutnî (207).