2. Fler exemplar av en och samma bok

De lärda befallde studenterna att skydda böckerna mot ändring och skiftning. En bok skrivs ned och kopieras. Om kopieringen är korrekt är även boken korrekt. Om nedskrivningen och kopieringen är slarvig så råkar kunskapen illa ut. Således sade flera författare, däribland al-Djâhidh i boken ”al-Hayawân”, att vissa lärda köpte tre exemplar av en och samma bok utmed en och samma rapportering. Och om rapporteringarna var fler kunde de måna än mer om att få tag på alla rapporteringar som har rapporterat boken. Allt detta för att de lade ned en stor vikt vid kunskapens och inlärningens precision. Det är ju möjligt att de olika exemplaren varierar i orden och meningarna och att det som är felstavat i ett exemplar är rättstavat i ett annat.