2. Faderns välbehag och vrede

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/9)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

2 – Âdam berättade för oss: Shu´bah berättade för oss: Ya´lâ bin ´Atâ’ berättade för oss, från sin fader, från ´Abdullâh bin ´Umar som sade:

”Herrens välbehag ligger i faderns välbehag och Herrens vrede ligger i faderns vrede.”

FÖRKLARING

Det betyder att Herrens (´azza wa djall) vrede orsakas av faderns vrede över det pliktförsumliga barnet, oavsett kön. De allvarliga följderna beror på faderns stora rätt. Ty barnet lever till följd av fadern; fadern gifte sig med barnets moder, tog hand om barnet och såg efter det från och med dess födelse, barndom, ungdom och så vidare. Fadern ser också efter sitt barn efter det uppnått vuxenålder. Med andra ord upphör faderns uppsikt aldrig. Således orsakar tillgivenhet till fadern Allâhs välbehag medan pliktförgätenhet mot fadern orsakar Allâhs vrede. Som man bäddar får man ligga hos Allâh. Vanligtvis behagas en förståndig fader av sitt barns tillgivenhet om än för något litet. Därför ska fadern inte ålägga barnet alltför många plikter så att denne inte faller i pliktförgätenhet. Istället ska han alltid leda barnet till vad som behagar Allâh (´azza wa djall) och avleda det från vad som förargar Honom.