2. Faciliteter under Tashrîq-dagarna

124 – Det är Sunnah att de omnämnda ritualerna sker i följande turordning:

1 – Stening

2 – Slakt

3 – Rakning

4 – Tawâf-ul-Ifâdhah

5 – Sa´y för Tamattu´-vallfärdaren

Det är däremot ingen fara att utföra dem i oordning. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen fara. Ingen fara.”

125 – För vallfärdaren som slipper stena gäller följande:

1 – Han behöver inte övernatta i Minâ. Ibn ´Umar sade:

”al-Abbâs bad Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om lov att få övernatta i Makkah under Minâ-nätterna för att sköta vattningen, vilket han gick med på.”1

2 – Han kan stena för två dagar på en enda dag. ´Âsim bin ´Adî sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät kamelherdarna slopa övernattningen för att kunna stena på Nahr-dagen. Efter slakten fick de slå ihop två dagar genom att stena på en av dem.”2

3 – Han kan stena på natten. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Herden stenar på natten och vallar på dagen.”3

1 Rapporterad av al-Bukhârî, Muslim och andra. Den nämns i ”al-Irwâ’” (1079).

2 Rapporterad av författarna till Sunan-böckerna. Den autentiseras av flera lärda och nämns i den föregående referensen (1080).

3 God hadîth. Den rapporteras av al-Bazzâr, al-Bayhaqî och andra från Ibn ´Abbâs. Hâfidh sade att dess berättarkedja är god. Likaså har den vittnande berättarvägar som jag har nämnt i ”as-Sahîhah” (2477).