2. En plikt att konvertera till islam

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

”Om någon vill anta någon annan religion än islam kommer detta att vägras honom, och i nästa liv skall han stå bland förlorarna.”1

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ

”För Allâh är den enda religionen islam.”2

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ

”Detta är Min väg, en rak [väg]; följ den och följ inte [andra] vägar; annars kan ni förlora Hans väg ur sikte!”3

Mudjâhid sade:

”Vägarna syftar på innovationer och tvivel.”

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som innoverar något obehörigt i vår sak är avvisat.”4

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

I en annan formulering står det:

”Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår sak är avvisad.”5

al-Bukhârî rapporterade via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Hela mitt samfund skall inträda paradiset frånsett dem som vägrar.” De sade: ”Allâhs sändebud! Vem vägrar?” Han sade: ”Den som lyder mig inträder paradiset och den som trotsar mig vägrar.”6

al-Bukhârî rapporterade via Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Personerna som Allâh hatar mest är tre stycken; en syndare i Haram, en som vill ha något hedniskt i islam och en som orättvist kräver en muslimsk persons liv för att spilla hans blod.”7

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

”Det hedniska omfattar allt från den hedniska tiden, såväl det oinskränkta som inskränkta vid en viss person såsom en jude, kristen, idoldyrkare eller någon annan som opponerar sig det som sändebuden förkunnade.”

al-Bukhârî rapporterade från Hudhayfah som sade:

”Lärda! Förbli på den raka vägen! Gör ni det så hamnar ni klart före. Och om ni avviker till höger och vänster så avviker ni klart och tydligt.”8

Muhammad bin Wadhdhâh berättade hur Hudhayfah gick in i moskén och sade detta. Han sade:

”Sufyân bin ´Uyaynah underrättade oss, från Mudjâlid bin Sa´îd, från ´Âmir ash-Sha´bî, från Masrûq som berättade att ´Abdullâh bin Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Det går inte ett år utan att det efterkommande är värre. Jag syftar inte på att ett år är regnigare eller bördigare än det andra och inte heller på att en ledare än bättre än den andre. Jag syftar på att era lärda och goda går bort. Därefter dyker det upp människor som uppskattar saker och ting utmed sina egna tycken varpå islam rivs och går sönder.”9

13:85

23:19

36:153

4al-Bukhârî (2697) och Muslim (1718).

5Muslim (1718).

6al-Bukhârî (7280).

7al-Bukhârî (6882).

8al-Bukhârî (7282).

9al-Bid´a, sid. 61-62.