2. Det bästa och viktigaste att veta

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Ur såväl ett rationellt perspektiv som ett religiöst sådant är det omöjligt att ledfyren som bland annat tog ut folket ur mörkret och in i ljuset, mottog Skriften med sanningen för att avgöra de frågor som människorna blivit oense om, utsågs till referens i tid av religiös tvist, kallade till Allâh och Hans väg med Hans tillstånd och insikt och tillsammans med sitt samfund fått erhålla en fulländad religion och gåva – det är omöjligt att han lummigt och tvetydigt utelämnade tron på Allâh och vetskapen om Honom. Det går inte att han lät bli att klarlägga vilka namn och egenskaper Allâh måste ha, kan ha och kan inte ha. Ty kunskap om detta är trots allt religionens grund och vägledningens fundament samt det bästa och den största plikten som skapelsen kan anskaffa sig.

KOMMENTAR

Religionens grund är ett fundament. Det bästa skapelsen kan anskaffa sig, efterleva och betro är tron på Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), dyrka Honom uppriktigt, bekräfta att Han är sann, att enkom Han har rätt att dyrkas, att Hans sändebud Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är sant och att hans budskap är sant. Det är religionens grund och fundament. Därtill är det omöjligt att ha kunskap om det utan Qur’ânen och Sunnah.