2. De avhåller sig från dogmatiska böcker

Sayf-ul-Islâm ´Abdullâh al-Gharîb

ar-Radd al-Muhabbar, sid. 180

Godkänt arbete av ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

2 – De avhåller sig från dogmatiska böcker, däribland Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs (rahimahullâh) böcker, till förmån för al-Ikhwân al-Muslimûns memoarer som Sayyid Qutbs böcker och hans ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân” som de kallar för islamiska ideologiböcker och aktivistisk vetenskap. Därtill kallar de sina män för islamiska tänkare. De knyter ungdomarna med dem med argumentet att de är ledare, martyrer och lärde.