2. Då inleds fastan i Ramadhân

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (2/406)

Fastan inleds antingen efter att Ramadhâns nymåne beskådats eller också efter att Sha´bâns trettio dagar fullbordats. Om nymånen inte kan beskådas på grund av moln eller smog, inleds fastan inte dagen därpå. ´Ammâr bin Yâsir (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Den som fastar Tviveldagen har trotsat Abûl-Qâsim (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

Tviveldagen är den 30 Sha´bân. Det är alltså inte tillåtet att fasta den 30 Sha´bân om nymånen inte kan beskådas på grund av moln eller smog. Skulle nymånen inte synas trots klar himmel, anses nästa dag inte alls vara Tviveldagen eftersom det då är klart att den tillhör Sha´bân. Härmed har Ramadhâns nymåne varit osynlig trots uteblivna förhinder.