2. Coronaviruset – Lev islamiskt

Shaykh ´Abdur-Razzâq bin ´Abdil-Muhsin al-´Abbâd

فيروس-كورونا-الجديد-فيروس-الصين">https://ar.islamway.net/article/80439/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86

2 – Varje muslim är skyldig att efterleva Allâhs påbud och undvika Hans förbud. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ju till Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ):

Bevara Allâh och Allâh skall bevara dig. Bevara Allâh och du skall finna Honom framför dig.”

Att efterleva Allâhs påbud och undvika Hans förbud är ett sätt att erhålla skydd, sundhet och Allâhs bevaring i de båda liven. Skulle han råka illa ut, stiger han i rang hos Allâh. Vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om det:

Den troendes tillstånd är underligt. Hans tillstånd är alltid bra. Detta gäller däremot endast den troende. Om han upplever något gott, visar han tacksamhet, vilket är bra för honom. Och om han upplever något ont, härdar han, vilket är bra för honom.”1

1Muslim (2999).