2. Betydelsen av namnet “Allâh”

Namnet ”Allâh” är den heliga essensens klargörande apposition. Ingen annan än Herren (subhânahu wa ta´âlâ) heter så. Inte ens tyranner och otrogna heter så. Ingen kallar sig själv för ”Allâh”. Farao sade:

أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى

”Jag är er högste Herre!”1

Han sade inte att han är Allâh. Trots sin otro vågade han inte kalla sig för det namnet. Det är alltså typiskt för Allâh (subhânahu wa ta´âlâ).

Namnet ”Allâh” betyder ”Han som erhåller gudomlighet”, det vill säga dyrkas. Hela skapelsen är ålagd att dyrka Honom, sade Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ)2.

179:24

2Djâmi´-ul-Bayân (1/45).