02 – Betydelsen av kunskap

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (d. 1206 – rahimahullâh) sade:

Håll fast vid din kunskap – må Allâh benåda dig – att vi är skyldiga att lära oss fyra frågor:


FÖRKLARING

 

Kunskap – Övertygad uppfattning av något som det verkligen är. Denna uppfattning består av sex nivåer:

Den första: Kunskap, som är att uppfatta något som det verkligen är på ett övertygat sätt.

Den andra: Lätt okunnighet, som beror på en ofullständig uppfattning.

Den tredje: Sammansatt okunnighet, som innebär att begripa något på ett sätt som motsäger dess realia.

Den fjärde: Inbillning, vilket betyder att uppfatta något medan det motsatta förmodligen är mer korrekt.

Den femte: Tvivel, som är att uppfatta något på ett sätt som likaväl kan vara fel.

Den sjätte: Aning, som är att uppfatta något samtidigt som det förmodligen är mer korrekt än dess motsats.

Kunskap delas vidare upp i två typer; självklar och teoretisk.

Den självklara kunskapen begrips utan forskning eller bevis. Exempel på den är eldens hetta.

Den teoretiska typen kräver teori och bevis. Till den hör kunskapen om att det är obligatoriskt att avse tvagning.

Må Allâh benåda dig – Må Allâh sänka Sin barmhärtighet över dig med vilken du uppnår ditt mål och undkommer det som skadar dig. Betydelsen av det är att Allâh förlåter dina föregående synder och att Han skyddar dig mot de framtida. Sådant är fallet om barmhärtigheten nämns enskilt. Skulle den däremot nämnas tillsammans med förlåtelse, står förlåtelsen för de föregående synderna medan barmhärtigheten och framgången till godhet och sundhet står för de kommande.

Det författaren (rahimahullâh) gör här tyder på att han bryr sig om den tilltalade, har medkänslor för honom och önskar honom allt gott.

Dessa frågor författaren (rahimahullâh) nämnde omfattar hela religionen och är på grund av deras väldiga nytta utomordentliga att ta hänsyn till.