2. Astronomiska uträkningar till Ramadhâns nytändning

´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh

Min Fatâwâs-Siyâm, sid. 16

Fråga: I Frankrike har vi en kommitté som kungör Ramadhâns begynnelse som säger konkret att den utgår ifrån astronomiska uträkningar för att göra det, något den konstaterar på sin officiella hemsida. Skall vi rätta oss efter den?

Svar: I princip skall varje muslim fasta med sitt land. Vad skall han göra om hans land är på detta vis? Annars är det faktiskt Saudiarabien som skall följas eftersom det är det enda land som fastställer Ramadhâns och Dhûl-Hidjdjahs början och slut på ett föreskrivet sätt. Saudiarabien iakttar nymånen på ett föreskrivet sätt och rättar sig efter profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Fasta när ni ser den och sluta fasta när ni ser den.”1

Men den som befinner sig i ett land och befarar splittring är maktlös.

1al-Bukhârî (1900) och Muslim (1080).