2. Är strykningen avskaffad?

Fråga 2: Vad betyder Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) ord ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) strök inte efter att kapitlet ”al-Mâ’idah” hade uppenbarats” och ´Alî bin Abî Tâlibs (radhiya Allâhu ´anh) ord ”Skriften hann före strykningen”?

Svar: Jag vet inte om det har rapporterats autentiskt från dem två (radhiya Allâhu ´anhumâ). ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) är ju en av dem som har rapporterat om Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) strykning. Han återberättade den efter hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död och klargjorde att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satte en tidsfrist för strykningen. Det bevisar att ´Alî ansåg domen gälla även efter Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död. Det är omöjligt att något avskaffas efter sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död.