2. Alla al-Ikhwân godkänner Qutbs Takfîr

Ett annat bevis är att Sayyid Qutb anklagade moskéerna för att vara tempel från den hedniska tiden. Han sade när han tolkade kapitlet ”Yûnus”:

”Denna upplevelse som Allâh låter den troende gruppen ta del av för att den skulle utgöra en förebild är inte särskild för israeliterna. Det är en fullständigt trosrelaterad upplevelse. En dag kan de troende finna sig själva utkörda från det hedniska samhället; prövningen är allomfattande, Tâghût har vuxit till sig, människorna har förstörts och omgivningen har ruttnat. I det här fallet råds de följande:

1 – Isolera sig från det hedniska och dess förruttnelse, förstörelse och ondska så gott de kan.

2 – Den troende, bra och rena gruppen skall samlas för att renas, tränas och organiseras till dess att Allâhs löfte uppfylls.

3 – Isolera sig från den hedniska tidens tempel. Den muslimska gruppen skall ordna egna moskéer i vilka de isolerar sig från den hedniska tidens samhälle.”

Om någon menar att han berättigat syftade på moskéer med gravar i, så säger jag att han drog alla muslimska moskéer över en kam när han sade:

”… den hedniska tidens tempel…”

Han gjorde inget undantag i någon stad eller i något land inklusive det monoteistiska Saudiarabien som saknar gravar som avgudas vid Allâhs sida. Jag vet inte vad islam betyder för en person som kallar Allâhs hus för den hedniska tidens tempel. Är inte det en Takfîrî-metodik? Utifrån detta är denna Takfîrî-metodik accepterad hos alla al-Ikhwân al-Muslimûn, stora som små, senare som tidigare. Dock har de en dubbelmoral.