2. al-Albânî var inte alls Takfîrî

Att al-Albânî var Takfîrî som mottog Sayyid Qutbs Takfîr är inkorrekt. al-Albânî (rahimahullâh) sade faktiskt:

”Vi får inte göra Takfîr på en person som faller i otro förrän vi vet att han anser den vara lovlig.”1

al-Albânî anammade Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anh) förklaring till Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

”De som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat, de är de otrogna.”2

när han sade:

”Den som förnekar det Allâh har uppenbarat hädar, medan den som godkänner det och låter bli att döma med det är orättvis och trotsig.”3

Det nämnde Ibn Kathîr (rahimahullâh) via ´Alî bin Abî Talhah och tillskrev det Ibn Djarîr. Sedan sade han:

”Därefter valde Ibn Djarîr att versen åsyftar Bokens folk eller den som förnekar Allâhs uppenbarade dom i Skriften.”4

Jag har personligen5 hört al-Albânî (rahimahullâh) säga:

”Vi får inte göra Takfîr på en person som faller i otro, som exempelvis han som inte styr med Allâhs lag, förrän vi vet att han anser det vara lovligt. Om han anser det vara tillåtet i sitt hjärta, hädar han. Att bara tillåta handlingen praktiskt är visserligen synd, men inte otro som utesluter dess utövare ur religionen.”

I samband med att at-Tahâwî sade:

”Vi gör inte Takfîr på någon för hans synd förrän han anser den vara lovlig.”

kommenterade Shaykh al-Albânî (rahimahullâh) det och sade:

”Det vill säga tillåter den i hjärtat och dogmatiskt. Annars tillåts varje synd rent praktiskt. Därför måste man skilja mellan praktisk tillåtelse och dogmatisk tillåtelse. Han som tillåter synden praktiskt är syndig och förtjänar att straffas om inte Allâh förlåter honom. I slutändan tar Han ut honom ur helvetet. Det är kontra Khawâridjs och Mu´tazilahs dogm som menar att han förblir i helvetet, även om de sinsemellan är oense huruvida han är otrogen eller hycklare. Det har numera uppstått en ny grupp som följer dessa och gör Takfîr på majoriteten av muslimerna, såväl makthavare som medborgare. De har dykt upp i Syrien, Makkah…”

Han sade också:

”De har Khawâridjs tvivel gällande texter som ”Den som gör så och så hädar”… Det finns en sak man måste förstå; att döma med något annat än Allâhs lag kan vara större otro och det kan vara synd, stor eller liten…”6

Han skrev detta för cirka trettio år sedan och är fortfarande i samma tillstånd. Se al-´Uraynîs avhandling ”at-Tahdhîr min-al-Wuqû´ fit-Takfîr”7 för att inse den här personens lögn och påhitt – må Allâh vägleda honom.

1Se al-Albânîs ”Fitnat-ut-Takfîr”, sid. 16

25:44

3Djâmi´-ul-Bayân (10/357).

4Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/119).

5Via kassettband.

6Fotnot till ”Sharh al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah”, sid. 60

7Sid. 24