2. Ahl-us-Sunnahs eviga dogm

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât at-Tawdhîhiyyah ´alâ Muqaddimat-il-Fatwâ al-Hamawiyyah, sid. 24-25

Vissa dementerade Allâhs namn och egenskaper, vilket Djahmiyyah gjorde. Somliga dementerade enkom Hans egenskaper, vilket Mu´tazilah gjorde. Bådadera är Mu´attilah.

Andra var tvungna att misstolka dem eftersom de klarade inte av att dementera själva bevisen eller deras betydelser. De heter Mu’awwilah.

Åter andra betraktade egenskapsrelaterade texter som mindre tydliga varför de sade att bara Allâh vet vad de betyder. Enligt dem ska vi läsa texterna och låta bli att tolka dem eftersom de är mindre tydliga. De heter Mufawwidhah.

Somliga bekräftar Allâhs egenskaper överdrivet mycket och liknar dem vid skapelsens egenskaper. De är Mumaththilah och Mushabbihah.

Vad Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah beträffar, betror de texterna och deras betydelser i Qur’ânen och Sunnah på ett korrekt vis. De vare sig förvränger dem, tolkar dem eller anklagar dem för att vara mindre tydliga. Enligt Ahl-us-Sunnah är egenskapsrelaterade texter tydliga i den bemärkelse att deras betydelser är kända. Deras beskaffenhet är emellertid okänd. De är alltså inte oklara i den bemärkelse att deras betydelser är okända. Betydelserna är klara och tydliga. Därtill säger Ahl-us-Sunnah att Allâhs egenskaper är olika skapelsens egenskaper och att de tillkommer Honom allena. Den dogmen hade följeslagarna, efterföljarna och deras rättmätiga efterföljare som följde denna metodik. Denna metodik går ut på att bekräfta Allâhs egenskaper ordagrant utan förvrängning, tolkning, föreställning eller jämförelse. Ordagrant på ett sätt som tillkommer Allâh (´azza wa djall). De är olika skapelsens egenskaper:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”1

Detta har alltid varit Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs och deras imamers dogm, alltifrån följeslagarnas och deras rättmätiga efterföljares dagar.

142:11