199. Två sorters åkall

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 220

Det finns två sorters åkall:

1 – Åkall i form av dyrkan. Det syftar på hyllning till Allâh (´azza wa djall) för Hans namn, egenskaper och handlingar. Den som säger fraser som:

سبحان الله, الله أكبر, الحمد لله

Allâh är fri från brister, Allâh är större och lov ske Allâh.”

har åkallat Honom i form av dyrkan.

2 – Åkall i form av förfrågan. Det syftar på att man ber Allâh (´azza wa djall) om något. Båda sorterna är inkluderade i suran al-Fâtihah. Dess inledning består av åkall i form av dyrkan, fram till versen:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

”Endast Dig tillber vi och endast Dig anropar vi om hjälp.”1

Slutet av suran består av åkall i form av förfrågan. De lärde säger att åkall i form av dyrkan fordrar åkall i form av förfrågan, medan åkall i form av förfrågan innefattar åkall i form av dyrkan.

11:5