197. Allâh bönhör och uppfyller behoven

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 218-219

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

151 – Allâh (ta´âlâ) bönhör och uppfyller behoven.

FÖRKLARING

Det hör till Allâhs egenskaper att Han bönhör den som åkallar Honom. Han (subhânah) sade:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

NÄR MINA slavar frågar dig om Mig då är Jag nära; Jag besvarar den bedjandes bön, när han ber till Mig.”1

Allâh (´azza wa djall) befallde att Han åkallas och sade:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

”ER HERRE säger: ”Be till Mig, så skall Jag besvara er. De som håller sig för goda för att dyrka Mig skall gå med böjt huvud in i Helvetet.”2

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

”Vem är Den som bönhör den betryckte som ropar till Honom i nöd och befriar denne från det onda, och vem är Den som har låtit er ta jorden i besittning? Kan det finnas en sann gud vid sidan av Allâh? Lite är vad ni ägnar någon eftertanke.3

Det finns flera verser som påbjuder åkall och tar upp bönhörelse. Det hör till Allâhs generositet, givmildhet och godhet. Han befaller Sina slavar att åkalla Honom för att bönhöra dem, trots att Han inte behöver dem. Men i och med att Han känner deras behov, befaller Han dem att åkalla Honom. Hadîthen säger:

Den som inte frågar Allâh, blir Han arg på honom.”4

Tillbedjan är den största dyrkan. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Tillbedjan är dyrkan.”5

12:186

240:60

327:62

4at-Tirmidhî (3373). God enligt al-Albânî i “as-Sahîhah” (2654).

5at-Tirmidhî (3247), Abû Dâwûd (1479) och Ibn Mâdjah (3828).