196. Den levandes handlingar för den döde

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 216-218

Alla andra handlingar är kontroversiella. Allâh (subhânah) sade:

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

”… eller att ingenting skall tillerkännas människan utom det som hon har eftersträvat…”1

Versen konkretiserar att en människas handling inte gagnar någon annan, förutom som sagt det som hon har föranlett. Vissa lärde använder sig av den versen för att bevisa att hon gagnas bara av sina egna handlingar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har dock nämnt att vissa handlingar kan gagna den döde efter dennes död, däribland åkall och bön om förlåtelse:

وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

De som kommer efter dem ber: ”Herre, ge oss Din förlåtelse och förlåt våra bröder som gått före oss i tron, och låt inte ovilja mot de troende bli kvar i våra hjärtan! Herre! Du ömmar, full av barmhärtighet!”2

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

Vet att det inte finns någon sann gud utom Allâh; be Honom om förlåtelse för dina synder och för alla troende män och kvinnor!”3

Det omfattar även de döda. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde muslimerna att säga efter en begravning:

Be om förlåtelse och stabilitet för er broder; han frågas nu.”4

Även välgörenhet gagnar den döde. En man sade till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Min moder har dött. Jag tror att om hon hade kunnat tala skulle hon skänkt välgörenhet. Ska jag skänka välgörenhet å hennes vägnar?” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Ja.”5

Detsamma gäller vallfärd. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Vallfärda först för dig själv, därefter för Shubrumah.”6

I dessa fall gagnas den döde av den levandes handlingar. När en kvinna frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ifall hon skulle vallfärda för sin moder som upplevde vallfärdens plikt men aldrig fick chansen att vallfärda, sade han:

Ja, vallfärda å din moders vägnar.”7

Dessa handlingar – det vill säga åkall, bön om förlåtelse, välgörenhet och vallfärder – gagnar den döde och specificerar därigenom versen:

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

”… eller att ingenting skall tillerkännas människan utom det som hon har eftersträvat…”

En annan grupp överdriver inom detta och säger att den döde gagnas av alla handlingar. Således hyr de in läsare för att läsa Qur’ânen å den dödes vägnar. En sådan handling gagnar varken den döde eller den levande. Ty läsaren läser mot betalning, varför han inte belönas. Dessutom är handlingen innovation och bevislös. Om samma summa hade gått till välgörenhet å den dödes vägnar, skulle den både varit överensstämmande med Sunnah samt gagnat den döde. I det här fallet gagnar innovationen varken den döde eller den levande. Det är frukten av att utelämna Sunnah.

153:39

259:10

347:19

4Abû Dâwûd (3221).

5al-Bukhârî (2670) och Muslim (1004).

6Abû Dâwûd (1811), Ibn Mâdjah (2903) och Ibn Khuzaymah (3039).

7al-Bukhârî (1852).