194. Allâh gör vad Han vill

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 214-215

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

148 – Hans vilja överväldigar alla viljor. Hans beslut överväldigar alla styrkor. Han gör vad Han vill och Han är aldrig orättvis.

149 – Han är frånkänd allt ont och all förstörelse, alla defekter och alla brister:

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

”Han ställs inte till svars för Hans handlande, men de skall stå till svars.”1

FÖRKLARING

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

Men ni kan bara vilja om Allâh, skapelsernas Herre, vill.”2

Han bekräftade slavens vilja, men den är underordnad Allâhs vilja. Slaven kan alltså inte vilja utan Allâhs vilja.

Vilka åtgärder du än vidtar, kommer de aldrig att gagna dig så länge Allâh inte har bestämt det du eftersträvar. Och inga handlingar kommer att gagna så länge Allâh (´azza wa djall) inte har bestämt att de ska gagna dig. Du ska vidta åtgärder, men framgången kommer från Allâh. Du är dock ålagd att vidta åtgärder.

Allâh gör vad Han vill av godhet och ondska, belöning och straff. Han är emellertid inte orättvis mot Sina slavar, ty Han sätter saker och ting på deras platser. Han placerar belöning och vägledning i den som är befogad till dem, och Han berövar den oförtjänte framgång och lydnad. Han är dock inte orättvis. Han straffar inte den lydige och rättfärdige, Han belönar inte den olydige för dennes olydnad. Allâh (subhânah) är alltså fullkomlig i Sin essens, Sina namn, Sina egenskaper och Sina handlingar och skapningar.

Han (subhânah) ställs inte till svars för Hans handlande. Han gör ju allting vist och sätter saker och ting där de hör hemma. Däremot ska slavarna ställas till svars, ty de förfelar och sköter inte saker och ting som de bör skötas. Det finns alltså skillnad mellan Skaparen och skapelsen. Det finns inga brister i Allâhs handlingar, till skillnad från slavens handlingar; han besitter orättvisa, avund, högmod och annat som fordrar att han ter sig felaktigt.

121:23

281:29