193. Allt som händer, händer med Allâhs vilja

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 213-214

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

147 – Allt sker i enlighet med Allâhs (ta´âlâ) vilja, vetskap, beslut och bestämmelse.

FÖRKLARING

Inget i Hans herravälde äger rum utan Hans kunskap och förutbestämmelse:

وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

Men ni kan bara vilja om Allâh, skapelsernas Herre, vill.”1

Allt som sker i universumet har Han beslutat, bestämt och skrivit ned i Bevarade tavlan.

181:29