19. Vad är plikten gentemot profetens följeslagare?

Fråga 19: Vad är plikten gentemot profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare?

Svar: Till den fullkomliga tron på och kärleken till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hör kärleken till hans följeslagare utmed deras varierande förträfflighet och företräde.

Man skall erkänna deras förträffligheter med vilka de har överträffat hela samfundet.

Man skall dyrka Allâh med att älska dem och sprida deras förträffligheter.

Man skall inte ge sig in i det som hände dem sinsemellan.

Vi måste tro på att det inte finns någon som har mer rätt till berömvärda egenskaper än de och att de föregår alla andra inom det goda samt längst bort från det onda.

Vi måste tro på att alla var hederliga och att Allâh är nöjd med dem.