19. Syftet med hedningarnas avguderi

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 29-30

Återigen fastställde författaren (rahimahullâh) att Tawhîd-ul-Ulûhiyyah är typen av Tawhîd som sändebuden kom med från Allâh. Avgudadyrkarna som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sändes till bekräftade Tawhîd-ur-Rubûbiyyah. Trots det förlovade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) deras liv och egendomar, ty dyrkade änglar, helgon och rättfärdiga människor. Deras syfte var att de skulle föra dem närmare Allâh. Det är alltså precis som Allâh (ta´âlâ) sade:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

”Men de som tar beskyddare vid sidan av Honom: ”Vi dyrkar dem just för att de skall föra oss närmare Allâh.”1

De medgav att Allâh är målet, men att de tillika vänder sig till änglarna och andra för att de skall få dem komma närmare Allâh. Trots det trädde de aldrig in i Tawhîd.

139:3