19 – Sayyid Qutb avvisar panteismen i ”al-Muqawwamât”

Shaykh Bakr sade:

”Därtill säger jag till er att han avvisar panteisterna tillräckligt nog i boken ”Muqawwamât-ut-Tasawwur al-Islâmî”. Därför ber vi Allâh att Han förlåter Sayyid för hans oklara ord. Hans oklara ord kan inte stå upp mot hans klara, definitiva ord. Således hoppas jag på att  denna indirekta Takfîr1 på Sayyid (rahimahullâh) tas bort. Jag bryr mig om er.”

1 – Jag har sökt flera gånger efter denna tillräckliga avvisning av panteismen i den omnämnda boken utan att hitta något2. Varför citerade du inte honom så att ditt argument kunde väga tyngre så att jag kunde ta bort mina ord?

2 – Varför har bokförlaget låtit bli att trycka denna väldiga bok som rentvår Sayyid från panteismen? De väntade mellan femton till tjugo år innan de tryckte den. De har ingen rätt att sprida dessa falskheter utan att kungöra vad som finns i ”Muqawwamât-ut-Tasawwur al-Islâmî”. Faktum är att de åtminstone har varit ålagda att kommentera Sayyids farliga ord i ”al-Hadîd”, ”al-Ikhlâs” och ”al-Kawthar” med denna tillräckliga avvisning.

3 – Ett uteblivet offentliggörande får oss mer eller mindre att vara övertygade om att dessa ord inte alls finns i ”Muqawwamât-ut-Tasawwur al-Islâmî”.

1 Jag har varken gjort direkt eller indirekt Takfîr på Sayyid Qutb.

2 Faktum är att Sayyid roterar även här kring panteismen och panenteismen på vissa ställen.