19. Satan angriper människan

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Sahîh-ul-Kalim at-Tayyib, sid. 73-76

Verifiering och korrigering: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ

”Och säg: ”Herre! Jag ber Dig beskydda mig mot djävlarnas frestelser!” och: ”Jag ber Dig beskydda mig, Herre, mot alla närmanden från deras sida!”1

106 – Abû Sa´îd och andra berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade säga:

أَعوذ بالله السميع العليم من الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ من هَمْزِهِ ونَفْخِهِ ونَفثِه

”Jag söker skydd hos Allâh, den Hörande, den Vetande, mot den fördömde Satan; hans frestelse, arrogans och poesi.”

Rapporterad av Abû Dâwûd2.

Det gjorde han baserat på Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

”Om Djävulen förleder dig, be då Allâh beskydda dig; Han är den Hörande, den Vetande!”3

Böneropet kör bort Satan.

107 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När det kallas till bön vänder sig Satan med flatulens om så att han inte kan höra bönekallet. När bönekallet är klart kommer han fram. När bönen utropas vänder han sig om. När utropet är över kommer han fram.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

108 – Suhayl bin Abî Sâlih sade:

”Min fader skickade iväg mig tillsammans med vår slavpojke – eller vän – till Banû Hârithah. Bakom en mur ropade någon hans namn. Personen som var med mig klättrade uppför muren, men kunde inte se någon. Jag berättade det för min fader. Han sade: ”Hade jag vetat att du skulle råka ut för det skulle jag aldrig skickat iväg dig. Om du hör en röst skall du kalla till bön. Jag hörde Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berätta att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När det kallas till bön vänder sig Satan om.”

Rapporterad av Muslim.

109 – Abûd-Dardâ’ (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ställde sig upp för att be. Vi hörde honom säga:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ

”Jag söker skydd hos Allâh mot dig.”

Därefter sade han:

ألعنُك بلعنةِ اللهِ

”Jag förbannar dig med Allâhs förbannelse.”

Han sade så tre gånger. Han sträckte ut sin hand som om han tog tag i något. Efter att han hade bett klart sade vi till honom: ”Allâhs sändebud! Vi hörde hur du sade något i bönen som vi inte hade hört förr och vi såg hur du sträckte ut din hand.” Han sade: ”Allâhs fiende Iblîs kom med en låga för att bränna mig i ansiktet. Då sade jag ”Jag söker skydd hos Allâh mot dig” tre gånger. Därefter sade jag: ”Jag förbannar dig med Allâhs fullkomliga förbannelse” tre gånger. Han gick fortfarande inte tillbaka. Då ville jag ta tag i honom. Vid Allâh! Hade det inte varit för vår broder Sulaymâns bön skulle han mornat fastkedjad så att barnen i Madînah kunde lekt med honom.”

Rapporterad av Muslim.

110 – ´Uthmân bin Abîl-´Âs sade:

”Allâhs sändebud! Satan kom mellan mig och min bön och min läsning. Han stör mig. Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Det är en djävul vid namn Khanzab. Om du känner av honom skall du söka skydd hos Allâh mot honom och spotta till vänster om dig tre gånger.” Jag gjorde så och Allâh fick honom att lämna mig.”

Rapporterad av Muslim.

111 – Abû Zumayl berättade:

”Jag frågade Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anh) om något som jag upplever inombords – det vill säga en form av tvivel. Han svarade: ”Om du upplever något inombords skall du säga:

هُوَ الأَوَّلُ والآخِرُ والظَّاهِرُ والْبَاطِنُ وَهُوَ بِكل شيءٍ عَليمٌ

”Han är den Förste, den Siste, den Uppenbare, den Dolde och Han vet allt.”

Rapporterad av Abû Dâwûd4.

123:97-98

2Hadîthen är autentisk.

341:36

4Berättarkedjan är god.