19. Sändebudets frukost innan fastan

´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh

Min Fatâwâs-Siyâm, sid. 22

Fråga: Vad och när brukade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) frukostera innan fastan?

Svar: Dels brukade han skjuta upp på frukosten såtillvida att det tog 50 verser att läsa från att han ätit färdigt till dess att böneutropet (إقامة الصلاة) lydde1, dels sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Så utmärkt dadeln är som den troendes frukost innan fastan!”2

1al-Bukhârî (575).

2 Abû Dâwûd (2345). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (1/621).