19. Sa´îd bin Abî Hilâls ord om Allahs händer

18 – Det har autentiserats att Sa´îd bin Abî Hilâl sade:

”Jag har fått reda på att det första som sändes ned från Allâh till Mûsâ var: ”I Allâhs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn. Detta har Allâh skrivit med Sin hand i tavlorna till Sin slav Mûsâ.”