19. Så tror Qadariyyah

Imâm Harb bin Ismâ´îl al-Kirmânî (d. 280)

Kitâb-us-Sunnah, sid. 78

Qadariyyah. De menar att de besitter kapacitet, vilja och förmåga, och att de själva förfogar över godhet och ondska, skada och nytta, lydnad och olydnad, vägledning och vilseledning. Enligt dem handlar människan på eget initiativ utan Allâhs tidigare vetskap om dem. Deras dogm påminner om zoroastriernas och nasaréernas dogm och utgör grunden till kätteri.