19. Qadariyyahs och Djabriyyahs dogmer

Qadariyyah säger att slavarnas handlingar är inte alls skapade av Allâh och att de gör dem bortom Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) vilja. Det betyder att Allâh har vederlikar som gör saker som Allâh inte vill.

Inget finns i den här skapelsen om inte Allâh vill det. Detta är Hans kungadöme. Om slavarna gör något så är det Allâh som har skapat deras handlingar:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

”Allâh har skapat både er och era handlingar.”1

اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

”Allâh är alltings Skapare.”2

Alla ord, handlingar, kroppar och annat är skapade av Allâh. Slavarna gör sina handlingar frivilligt, med sina förmågor och viljor. Således skall de stå till svars för sina handlingar.

Qadariyyahs antagonister heter Djabriyyah. De menar att slavarna inte gör något och att det i själva verket inte alls är de som handlar. Det är Allâh som gör allt och deras handlingar är egentligen Allâhs handlingar. De är på så viss påtvingade till sina handlingar. Djinner och människor saknar vilja och önskan. De är påtvingade. Deras rörelser är som grenarnas rörelser i vinden.

Detta är en lögn som motsäger verkligheten. En påtvingad handling skiljer sig från en frivillig handling. Alla människor inklusive djur skiljer mellan frivilliga handlingar och påtvingade handlingar. Kastar du en sten på en hund börjar han inte springa efter stenen för att bita den; han kommer att springa mot dig. Varför? Därför han vet att stenen saknar vilja. Den vet att det är du som kastade stenen på den frivilligt och avsiktligt. Alla djur är så. Alla människor är så.

När någon av dessa människor syndar skyller de på Allâhs öde och vilja. Men kommer de låta dig vara om du tar deras pengar? Kommer de låta dig vara om du slår dem? Nej. De kommer att göra motstånd och ta dig till domstolen. De är motsägelsefulla. Deras motsägelse bevisar deras falska dogm.

137:96

213:16