19. Makan skall vara tacksam mot sin make

Till makens rättigheter över makan hör att hon tackar honom för det han gör för henne och inte uppträder otacksamt mot honom. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh tittar inte på kvinnan som inte tackar sin make samtidigt som hon inte kan vara utan honom.”1

Den rättfärdiga och välsignade hustrun är rädd för att vara otacksam mot sin make. Hon uppfostrar sig själv i att aldrig någonsin vara otacksam mot honom. Varför det? Jo, för att profeten (sallâ Allâh ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag såg Elden och jag har fram till idag aldrig sett något liknande. Jag såg att de flesta av dess invånare var kvinnor.” De sade: ”På grund av vad, Allâhs sändebud?” Han sade: ”På grund av deras otacksamhet.” De sade: ”Är de otacksamma mot Allâh?” Han sade: ”De är otacksamma mot makarna och mot den fina behandlingen. Om du skulle behandla henne väl hela livet för att hon vid ett tillfälle ser något hos dig, skulle hon sagt: ”Jag har aldrig sett något fint hos dig.”2

1an-Nasâ’î (5/9135), al-Hâkim (2/2771) och al-Bazzâr (6/2349). Berättarkedjan är autentisk enligt al-Hâkim. Hadîthen är autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (289).

2al-Bukhârî (1052) och Muslim (907).