19. Läsningen av al-Fâtihah

Därefter läste han al-Fâtihah, en vers i taget. Han läste:

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”I Allâhs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn”, och stannade. Sedan fortsatte han:

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

”Lov och pris tillkommer Allâh, skapelsernas Herre”, och stannade. Sedan fortsatte han:

الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

”Den Nåderike, den Barmhärtige”, och stannade. Sedan fortsatte han:

مالك يَوْمِ الدِّينِ

”Som allsmäktig råder över Domens dag”, och stannade. Sedan fortsatte han:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

”Endast Dig tillber vi och endast Dig anropar vi om hjälp”, och stannade.

Sedan fortsatte han på det sättet kapitlet ut. Så var alltid hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läsning. Han stannade alltid vid slutet av versen utan att binda samman den med kommande vers1.

Ibland läste han:

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

”Domedagens konung.”2

1Abû Dâwûd och as-Sahmî (64-65). Autentiserad av al-Hâkim och adh-Dhahabî höll med. Den nämns i ”al-Irwâ’” (343). Abû ´Amr ad-Dânî rapporterade den i ”al-Muktafâ” (2/5) och sade:

”Hadîthen rapporteras via flera vägar. Den utgör ett fundament i ämnet.”

Sedan sade han:

”Flera tidigare imamer och Qur’ân-läsare rekommenderade att verserna läses vers för vers ehuru de var förknippade med varandra.”

I dag har de flesta Qur’ân-läsarna vänt denna Sunnah ryggen, än mindre andra än dem.

2ar-Râzî i ”al-Fawâ’id”, Ibn Abî Dâwûd i ”al-Masâhif” (2/7), Abû Nu´aym i ”Akhbâr Asbahân” (1/104) och al-Hâkim som autentiserade den och adh-Dhahabî höll med. Den läsningen har rapporterats från många vägar (Mutawâtir) liksom läsningenمالك.