19. ´Îsâs nedstigning i Damaskus

138 – an-Nawwâs bin Sam´ân berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”´Îsâ bin Maryam kommer att stiga ned på den vita minareten i Damaskus.”

I en annan rapportering står det:

”… vid den vita minareten…”

Detta är en bit av en lång hadîth vari ad-Dadjdjâl och Ya’djûdj och Ma’djûdj nämns. Muslim rapporterade den i sin ”as-Sahîh” till fullo.

139 – Ka´b-ul-Ahbâr sade:

”´Îsâ kommer att stiga ned vid minareten vid Damaskus östra port. Därefter beger han sig med dess muslimer till Jerusalem.”

Det finns hadîther om att ´Îsâ kommer att stiga ned i Jerusalem, men deras berättarkedjor är inte starka. Och om de skulle vara autentiska så betyder de att han och de troende kommer att komma till Jerusalem från Damaskus. Så sade Ibn ´Â’ish och Ka´b för att kunna kombinera hadîtherna.