19. Hur var det första kallet i islam?

Fråga 19: Hur var det första kallet i islam?

Svar: I tre år var det hemligt. Därefter blev han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ålagd att offentliggöra det.