19. Hadîth ”Inatt kom min Herre till mig…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (194)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/196-197)

194 – Ibn ´Abbâs berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Inatt kom min Herre till mig i den finaste skepnaden1 och sade: ”Vet du vad det högsta sällskapet disputerar om?” Jag sade: ”Ja. Om botgörelse och nivåer, fotsteg till samlingsböner, fulländad tvagning under sträv kyla, inväntning av en bön efter en annan och att den som slår vakt om dem lever väl och dör väl varefter han blir lika ren från synder som den dag då hans moder födde honom.”2

Rapporterad av at-Tirmidhî som sade:

Hadîthen är god.”

1Denna ankomst var i en dröm.

2Autentisk via andra.