19. Följeslagarna tolkade inte Allahs egenskaper

78 – Angående samstämmigheten, så var följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) enade om att inte tolka dem. Generationerna efter dem förhöll sig likadant. Tolkningarna härstammar bara från innovatörer eller folk som associeras med innovationer.

79 – Samstämmighet utgör ett slående bevis. Ty Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund enas inte om villfarelse. Imamerna efter dem har konkreta uttalanden där de förbjuder tolkningar och påbjuder bokstavstrogna återberättelser av hadîtherna. Vi har framfört deras samstämmighet varför det är obligatoriskt att anamma den och förbjudet att motstrida den.

Antingen visste profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans renläriga kalifer och följeslagarna att egenskaperna skulle tolkas eller så visste de inte det. Om inte de visste det, hur kan deras efterträdare veta det? Är det möjligt att han undanhöll den kunskapen från dem och förvarade den för skolastikerna till följd av deras dygd?

80 – Och om de visste och förteg det, måste även vi göra detsamma. Må Allâh inte benåda den som inte klarar av att göra det som de klarade av.

Tolkning av Allâhs egenskaper är antingen en del av religionen som fulländar den eller också är den inte det. Om någon säger att tolkningen är en fulländande del av religionen, frågar vi honom om Allâh talade sanning när Han sade innan tolkningarna dök upp:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

Denna dag har Jag fullbordat er religion.”1

Eller menar han att religionen var ofulländad till dess att han fullbordade den?

Om tolkningen tillhör religionen men förkastades av både profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare, var deras religion ofulländad till skillnad från uttolkarnas religion som är fulländad. Det säger inte en muslim.

Och om tolkningen tillhör religionen som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) valde att inte förkunna för sitt samfund, så har han bedragit det, undanhållit dess religion från det och avfärdat sin Herres (ta´âlâ) ord:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

FÖRKUNNA, du sändebud, allt vad din Herre har uppenbarat för dig! Gör du inte det, har du inte förmedlat Hans budskap.”2

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ

Förkunna därför allt som du blir befalld.”3

Alltså var varken profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller de som vittnar om hans budskap sanningsenliga – och den tanken är otro mot Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

15:3

25:67

315:94