19. Får kvinnan stryka på sin slöja?

Fråga 19: Får kvinnan stryka på sin slöja?

Svar: Den kända åsikten hos Hanâbilah är att det är tillåtet om den är virad runt halsen. Det har rapporterats från vissa av följeslagarnas fruar (radhiya Allâhu ´anhum).

Om det är svårt att ta av slöjan på grund av kyla eller besvärligt att ta av sig den och sedan ta på sig den igen, är det okej att stryka på slöjan. Annars är det bättre att inte göra det.