19 – Dyrkans två sorter

Dyrka Mig betyder att endast dyrka Mig. 


FÖRKLARING

 

Dyrkan består av två sorter:

Universell dyrkan. Denna typ innebär att underkasta sig Allâhs universella beordring och den omfattar samtliga skapelser utan att någon undkommer den. Han (ta´âlâ) sade:

إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا

”Ingen av de varelser som befolkar himlarna och jorden kan nalkas den Nåderike annat än som Hans tjänare.” (19:93)

Den omfattar alltså både den troende och otrogne, rättfärdige och orättfärdige.

Föreskriven dyrkan. Denna typ innebär att underkasta sig Allâhs (ta´âlâ) föreskrivna beordring och den gäller särskilt den som lyder Allâh (ta´âlâ) och följer det sändebuden kom med. Exempel på den är:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

”Den Nåderikes sanna tjänare går lugnt och värdigt på jorden.” (25:63)

Den första typen är inte berömvärd, ty det är inte människan som står för handlingen. Däremot kan hon vara berömvärd om hon visar tacksamhet under goda tider och tålamod under svåra tider. Vad berör den andra typen, anses den vara berömvärd.