19. Dragkampen mellan tro och lust

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Abî Bakr bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

´Uddat-us-Sâbirîn wa Dhakhîrat-ush-Shâkirîn, s. 52

3 – Kriget rasar mellan de båda arméerna. Ibland vinner de, ibland förlorar de. Ibland är vinsterna många, ibland är de fåtaliga. Sådant är fallet med de flesta troende som blandar goda handlingar med dåliga handlingar.

På Domedagen kommer tillståndet att mätas utifrån dessa tre tillstånd. Vissa människor kommer att stiga in i paradiset utan att hamna i Elden, några människor kommer att hamna i Elden utan att stiga in i paradiset och somliga människor kommer att hamna i Elden för att sedermera stiga in i paradiset. Dessa tre tillstånd är även människans tillstånd i relation till hälsa och sjukdom. Vissa människors styrkor bekämpar deras sjukdomar varpå styrkan råder, några människors sjukdomar bekämpar deras styrkor varpå sjukdomen råder och somliga människor brottas mellan sina sjukdomar och sina styrkor – sådana människor befinner sig mellan hälsa och sjukdom.