19. Den kloke och överseendet med nära och kära

1 – Ibn-ul-Hanafiyyah sade:

”Den som inte lever med sin livspartner i samförstånd är inte vis. Han skall göra det till dess att Allâh ger honom en räddning eller en utväg.”

2 – Den som vill leva med människor på sitt sätt kommer att smutsa ned sitt eget liv och gå miste om ren kärlek. Ty människornas kärlek uppnås endast när de får hjälp förutsatt att det inte handlar om synder. Skulle det däremot beröra synder skall det varken lyssnas eller lydas. Människorna är skapade med olika lustar och läggningar. Såsom du tycker att det är svårt att lämna din läggning tycker även andra att det är svårt att lämna sina läggningar. Det enda sättet att uppnå deras rena kärlek är att anpassa sig efter dem och förbise deras fel då och då.

3 – al-Hasan al-Basrî sade:

”Människa! Umgås med människor såsom du vill – de kommer att umgås med dig på samma sätt!”

4 – Den som vill behaga alla människor vill något omöjligt. Däremot skall den kloke se till att behaga sin livspartner även om det handlar om att tycka om något man annars ogillar eller tvärtom förutsatt att det inte handlar om synder.

5 – Mu´âdh bin Sa´d al-A´war sade:

”Jag satt hos ´Atâ’ bin Abî Rabâh när en man satt och talade. Under tiden som han talade reste sig en person upp och gick iväg. ´Atâ’ blev arg och sade: ”Vad är detta för läggning? Mannen talar om något som jag har mer kunskap om och trots det är jag med honom som om jag inte kan något om det.”

6 – Om en person inte har överseende med sina medmänniskors fel finns det större risk att han smutsar ned sitt liv än att han renar det och att han börjar hysa fientlighet och hata än att han får deras kärlek.

7 – Abûd-Dardâ’ sade till Umm-ud-Dardâ’:

”Om jag blir arg ska du se till att jag blir glad. Om du blir arg skall jag se till att du blir glad. Om vi inte gör så kommer vi att skilja oss snabbt.”

8 – Om det händer att den kloke får ett sällskap vars vänskap han inte kan lita på eller en vänskap vars broderskap han inte kan lita på och ser ett fel hos dem och förkastar dem på grund av deras fel, kommer han att förbli ensam utan någon vän. Han skall förbise sin sanne väns fel och inte ta upp sin dålige väns misstag. Diskussioner fordrar mer att roten till kärleken korrigeras än dess grenar.

9 – Ibn Shawdhab sade:

”En man hade en slavinna som han en natt hade samlag med hemligt. Sedan gick han till sin fru och sade: ”Den här natten brukade Maryam bada. Bada du också!” Därefter badade han och hans fru. Maryam badade dock varje natt.”

10 – Abû Sâ’ib sade:

”Bedra inte. Bedrägeri är syndarnas drag. Ge din broder uppriktigt råd oavsett om det är fint eller inte. Hjälp honom i alla fall och försvinn med honom när han försvinner.”