19. Den bästa undervisningen

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

I och med att ditt syfte är att lära barnen den liksom du lär dem Qur’ân-läsning, så har jag underlättat det problematiska i de djupt lärdas förklaringar och klargöranden. Målet är att de skall begripa Allâhs religion och föreskrifter så att de kan välsignas av kunskapen och få ett berömvärt slut. Jag har accepterat din förfrågan, ty jag hoppas att vi båda belönas för att lära ut Allâhs religion eller kalla till den.

FÖRKLARING

Denna kortfattade bok är lätt. Den har inga komplikationer som gör det svårt för de unga och studenterna att förstå den. Den är enkel och tydlig. Det var typiskt de forna lärda. Du ser att deras böcker var enkla. Kunskapen måste klargöras enkelt. Studenterna skall få en så enkel inlärning som möjligt.

Författaren tilltalar sin lärare som bad honom skriva denna avhandling och dess förord. Han bad honom skriva denna bok så att han kunde lära sina små elever liksom han lärde dem Qur’ân-läsning. Med andra ord skulle inlärningen bestå av såväl Qur’ân-läsning som Fiqh. Det är den bästa inlärningen. Läraren skall ta hänsyn till elevens nivå och successivt lära honom mindre, grundläggande och kortfattade ämnen. De skall lära sig Fiqh liksom de lär sig Qur’ânen. Båda undervisningarna skall kombineras. Det är den bästa undervisningen och den fullkomligaste pedagogiken.