19. De utnyttjar at-Tahâwîs ord

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah – Sharh wa Ta´lîq, sid. 33-36

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

41 – Fjärran är Allâh från gränser, ändor (الغايات), lemmar, kroppsdelar och organ. Han, till skillnad från skapelserna, omfattas inte av de sex riktningarna.

FÖRKLARING

Här ville författaren (rahimahullâh) avvisa två sekter:

1 – Mudjassimah och Mushabbihah som förkroppsligar Allâh – fjärran är Allâh från deras sägningar!

2 – Mu´attilah som förnekar Allâhs (ta´âlâ) höghet över Hans skapelse och Hans distansering från Hans skapelse. Faktum är att vissa  bland dem konkretiserar att Hans essens är överallt. Med andra ord är Allâh inkarnerad i Sin skapelse och omgiven av de sex riktningarna och inte ovanför dem. Författaren dementerade allt sådant med sina ord. Det finns dock innovatörer som utnyttjar dem och tolkar dem på ett sätt som främjar förnekelse, vilket förklararen Ibn Abîl-´Izz al-Hanafî klargjorde. Shaykh Muhammad bin Mâni´ (rahimahullâh) sammanfattade hans ord och sade:

Han syftar på Mushabbihah. Dock är hans ord generella, abstrakta och okända för Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Det hade varit bättre att avvisa Mushabbihah med hjälp av Qur’ânen och Sunnah än med abstrakta termer som kan missförstås. Allâh (ta´âlâ) sade:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”1

Den versen avvisar såväl Mushabbihah som Mu´attilah. Således ska sökaren efter sanningen inte lägga någon vikt vid sådana begrepp. Allâh (subhânah) är ju beskriven med fullkomliga egenskaper och väldiga och majestätiska drag. Han (subhânah) är ovanför Sina skapelser, upprest över Sin mäktiga tro, frånskild från Sin skapelse. Nattligen stiger Han ned till den nedersta himlen och på Domedagen ska Han komma. Alla sådana egenskaper är verkliga och vi tolkar inte dem. Vi tolkar inte Allâhs hand som förmåga eller Hans nedstigning som Hans orders nedstigning. Vi tolkar inga Allâhs egenskaper. Vi bekräftar deras existens men inte deras beskaffenhet.

Imamen behövde verkligen inte uttrycka sig på detta generella, abstrakta och påhittade vis. Skulle någon säga att det är manipulerat hade det inte varit långsökt då vi har en bra uppfattning om honom. Men i vilket fall som helst, ska falskhet avvisas oavsett vem som yttrar den. Den som läser at-Tahâwîs biografi i ”Lisân-ul-Mîzân” vet att han tillhör de stora lärde. Därför tänker vi väl om honom i situationer som är föremål för kritik.”2

142:11

2Hâshiyah ´alâ al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 33-35