19. De troende är varandras vänner och fasta stöd i religionen

Imâm Ahmad bin Hanbal (d. 241)

ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah waz-Zanâdiqah1, sid. 86-88

Han sade:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ

“MEN DE troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras vänner och fasta stöd.”2

I en annan vers sade Han:

وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ

“Ni ansvarar inte för skyddet av dem som har antagit tron men ännu inte utvandrat – så länge de inte utvandrar.”3

För den som inte vet förefaller de båda verserna motsägelsefulla.

Beträffande Hans ord:

وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ

“Ni ansvarar inte för skyddet av dem som har antagit tron men ännu inte utvandrat – så länge de inte utvandrar.”,

åsyftar de arv. I samband med att de troende utvandrade till Madinah, bestämde Allâh (´azza wa djall) att endast utvandrarna skulle ärva varandra. Det betydde att om en man dog i Makkah och denne lämnade efter sig en förmyndare, som hade utvandrat med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), fick utvandraren inte lov att ärva honom. Det är betydelsen av versen:

وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ

“Ni ansvarar inte för skyddet av dem som har antagit tron men ännu inte utvandrat – så länge de inte utvandrar.”

Det vill säga att ni inte ärver dem. I takt med att utvandrarna steg i antal, återgav Allâh förmyndarna arvsrätten, oavsett om de hade utvandrat eller inte. Den domen anges i:

وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ

“Men de band som knyter blodsförvanter till varandra är enligt Allâhs lag fastare än de band av broderskap som nu förenar de troende med dem som har utvandrat.”4

Beträffande Hans ord:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ

“MEN DE troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras vänner och fasta stöd.”,

åyftar de religionen. De troende är varandras vänner och fasta stöd i religionen. Detta är tolkningen av vad kättarna betvivlar.

1Ibn ´Aqîl al-Hanbalî sade:

”Imâm Ahmad (rahimahullâh) har skrivit en bok vid namn ”ar-Radd ´alâz-Zanâdiqah wal-Qadariyyah.” (al-Âdâb ash-Shar´iyyah (1/274))

Ibn Taymiyyah sade:

“Precis som Imâm Ahmad sade i sin bok ”ar-Radd ´alâz-Zanâdiqah wal-Djahmiyyah”.” (Tafsîr Sûrat-il-Ikhlâs, sid. 239)

Ibn Kathîr sade:

”… och så sade Ahmad bin Hanbal i boken ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”.” (Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/304))

29:71

38:72

433:6