19. Bevis för Allâhs två ögon

19 – al-Hâkim bin Muhammad bin ´Abdillâh al-Azdî al-Imâm dikterade för oss: Muhammad bin Muhammad al-Anmâtî berättade för oss: Muhammad bin Ayyûb berättade för oss: Abûl-Walîd at-Tayâlisî underrättade mig, från Shu´bah… ح Ahmad bin Hamdân berättade för oss: Hâmid bin Muhammad underrättade oss: Muhammad bin Sâlih al-Ashadjdj berättade för oss: Dâwûd bin Ibrâhîm berättade för oss: Shu´bah berättade för oss… ح ´Abdul-Djabbâr berättade för oss: Ibn Mahbûb berättade för oss: Abû ´Îsâ berättade för oss: Muhammad bin Bashshâr berättade för oss: Muhammad bin Dja´far berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från Qatâdah: Jag hörde Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) berätta att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det finns inte en profet som inte har varnat sitt samfund för den enögde lögnaren. Han är förvisso enögd, men er Herre (´azza wa djall) är sannerligen inte enögd. Mellan hans ögon står det ك ف ر .”

Formuleringen är Ghandars.

1al-Bukhârî (7131) och Muslim (2933).