19. Bevis för Allâhs hand 5

19 – Abû Sâlih al-Asbahânî ´Abdur-Rahmân bin Sa´d berättade för oss: ´Aqîl bin Yahyâ underrättade oss: Sufyân bin ´Uyaynah berättade för oss: Abûz-Zinâd sade, från al-A´radj, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh (´azza wa djall) sade: ”Människa! Skänk välgörenhet så skall Jag sörja för dig. Allâhs högra hand är full och ständigt givande. Inget får den att minskas under dagen och natten.”

Rapporterad av Muslim i kapitlet om allmosan via Zuhayr, från Ibn Numayr, från Sufyân bin ´Uyaynah.