19. Allâhs ögon

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah anser att Allâh (ta´âlâ) har två ögon som Han ser med. De är verkliga och passar endast Honom. De hör till essensegenskaperna som är bekräftade i Qur’ânen och Sunnah. Apropå Qur’ânen, sade Allâh (ta´âlâ):

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا

Och det rörde sig fram under Våra ögon.”1

Beträffande Sunnah, sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Er Herre är sannerligen inte enögd.”2

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Han tittar på er när ni befinner er i ett svårt tillstånd och är hopplösa.”3

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

Hans ridå är ljuset; om Han hade avtäckt det, skulle Hans ansiktes ljus bränt allt Han ser av Sin skapelse.”4

Det är två verkliga ögon som är olika skapelsernas ögon. Det är inte korrekt att tolka dem som kunskap och syn på grund av följande orsaker:

1 – Det innebär att man bevislöst lämnar den verkliga betydelsen för en metaforisk sådan.

2 – Texterna består av betydelser som hindrar en liknande tolkning. Exempelvis sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Han tittar på er.”

Hans ridå är ljuset; om Han hade avtäckt det, skulle Hans ansiktes ljus bränt allt Han ser av Sin skapelse.”

”Er Herre är sannerligen inte enögd.”

154:14

2al-Bukhârî (3439) och Muslim (169).

3Ahmad (4/11), Ibn Mâdjah (181) och Ibn Abî ´Asim (554). al-Bûsayrî sade:

”Berättarkedjan är anmärkningsvärd.” (Misbâh-uz-Zudjâdjah (1/26/66))

4Muslim (179).