19. Allah orsakar död utan rädsla

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

14 – Han orsakar död utan rädsla.

FÖRKLARING

När de levandes tid har kommit tar Han deras liv. Han gör det inte för att Han är rädd för dem, Han gör det överensstämmande med Sin (subhânahu wa ta´âlâ) vishet. Jordelivet är begränsat till skillnad från livet efter detta som är ändlöst. Han tar inte deras liv för att Han fruktar dem eller behöver vila ut. Fastän de skulle häda Honom skadas Han inte av deras hädelse – de skadar bara sig själva. Däremot gläds Han över deras ånger. Ty Han både önskar och vill dem väl. Dock gläds Han inte över deras ånger för att Han behöver dem, utan för att Han är vänlig och god.