19. Äktenskapet med personen som inte ber

6 – Det är förbjudet för den otrogne att gifta sig med en muslimsk kvinna

Han är ju otrogen och den otrogne får inte gifta sig med en muslimsk kvinna, vilket är bekräftat i uppenbarelsen och av samstämmigheten. Allâh (ta´âlâ) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

”Troende! När troende kvinnor som har utvandrat kommer till er, förhör dem! Ingen utom Allâh känner deras tro, men om ni har övertygat er om att de är troende, sänd då inte tillbaka dem till de otrogna; deras män har inte [längre] rätt att leva med dem och de har inte rätt att leva med sina män.”1

Ibn Qudâmah sade:

”Angående de otrogna utom Bokens folk, så är de lärda enade om att det är förbjudet att gifta sig med deras kvinnor och äta av deras slakt.”2

Han sade också:

”Det är förbjudet att gifta sig med en kvinnlig avfälling oavsett religion som hon har konverterat till. Hon anses inte ha fått samma dom som anhängarna av religionen som hon har konverterat till, än mindre att hon skall vara lovlig.”

Han sade också i kapitlet om avfall:

”Om han gifter sig så är hans giftermål ogiltigt eftersom han inte får förbli gift i det tillståndet. Om det är förbjudet att förbli gift i ett visst tillstånd så är det även förbjudet att inledningsvis gifta sig i det tillståndet. Exempel på det är den otrognes giftermål med en muslimsk kvinna.”3

I Hanafiyyahs bok ”Madjma´-ul-Anhar” står det:

”Enligt följeslagarnas (radhiya Allâhu ´anhum) samstämmighet är det ogiltigt att gifta sig med en avfälling.”4

Du ser hur uttryckligt han säger att det är förbjudet att gifta sig med en kvinnlig avfälling och att det är ogiltigt att gifta sig med en avfälling.

Vad händer om avfallet äger rum under äktenskapet? Ibn Qudâmah sade:

”Om en av makarna avfaller innan enrum, upphävs äktenskapet omedelbart. I så fall ärver ingen den andre. Och om han avfaller efter enrum, så har Imâm Ahmad två åsikter. En är att separationen skall ske direkt medan en annan är att hon skall genomgå sin vänteperiod.”5

Han sade också att de flesta lärda anser att avfall innan enrum orsakar direkt separation och nämnde bevisen för det. Mâlik och Abû Hanîfah anser även att avfall efter enrum orsakar omedelbar separation medan ash-Shâfi´î anser att hon skall genomgå sin vänteperiod6.

Det fordrar att de fyra imamerna är enade om att äktenskapet upphör via en av makarnas avfall. Om avfallet sker innan enrum, upphävs äktenskapet omedelbart. Och om det sker efter enrum, anser Mâlik och Abû Hanîfah att det sker omedelbart medan ash-Shâfi´î anser att hon skall genomgå sin vänteperiod. Från Ahmad har som sagt båda åsikterna rapporterats. Ibn Qudâmah sade:

”Om båda makarna avfaller tillsammans, så är deras dom densamma ifall en av dem avfaller; om avfallet sker innan enrum upphävs äktenskapet direkt. Upphävs det också omedelbart om det sker efter enrum eller skall hon genomgå en vänteperiod? Ahmad har två åsikter i frågan. Det är ash-Shâfi´is åsikt.”7

Sedan nämnde han Abû Hanîfahs åsikt om att deras äktenskap inte upphävs eftersom deras religioner är inte olika varandra och på så vis påminner de om makarna som konverterar till islam tillsammans. Därefter avvisade han såväl den jakande analogin som den nekande analogin.

När det är klargjort att det är ogiltigt för en muslim att gifta sig med en avfälling i enlighet med Qur’ânen och Sunnah och att den som inte ber är otrogen i enlighet med Qur’ânen, Sunnah och de flesta följeslagarnas åsikt, framgår det att det är ogiltigt för en man som inte ber att gifta sig med en muslimsk kvinna. Hon blir inte lovlig för honom med den vigseln. Och om han ångrar sig och konverterar till islam måste de vigas på nytt. Samma dom gäller kvinnan som inte ber.

Sådana är dock inte de otrognas giftermål. Om en otrogen man gifter sig med en otrogen kvinna varpå hon konverterar till islam innan enrum, upphävs äktenskapet. Och om hon konverterar till islam efter enrum, upphävs det inte. Därmed får hon vänta. Om han konverterar till islam innan hennes vänteperiod går ut, förblir hon hans maka. Och om vänteperioden går ut innan han konverterar till islam, har han ingen mer rätt till henne. Det klargör att äktenskapet upphävs med hennes konversion.

På profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid brukade de otrogna konvertera till islam tillsammans med sina makar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) godkände deras äktenskap. Det enda undantaget är ifall det finns ett kvarstående hinder i äktenskapet liksom att makarna var zoroastrier och nära släktingar. Om ett sådant par konverterar till islam skall de separeras på grund av att de fortfarande är förbjudna för varandra.

Den här frågan är inte som den om muslimen som hädar för att han inte ber och sedan gifter sig med en muslimsk kvinna. En muslimsk kvinna får inte gifta sig med en otrogen man, vilket är som sagt bekräftat i uppenbarelsen och av samstämmigheten, ändock han är en ursprunglig hedning och ingen avfälling. Om en otrogen man gifter sig med en muslimsk kvinna så är deras äktenskap ogiltigt varpå de måste separeras. Om han konverterar till islam och vill gifta sig med henne får de vigas på nytt.

160:10

2al-Mughnî (6/592).

38/130.

41/302.

5al-Mughnî (6/298).

6al-Mughnî (6/639).

7al-Mughnî (6/640).